Search for:
Category

Laws and Taxes

Category

भवनको नक्सा आवेदन फाइलमा उल्लेख भएका कागजपत्रहरू – सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि – कित्ता नापी नक्सा – जग्गाको मालपोत तिरेको…

सर्वप्रथम घरको नक्सा बनाउँदा लम्बाइ, चौडाइ र उचाइको मात्रा मिलाउनुपर्छ । थोरै जग्गामा धेरै अग्ला घर बनायो भने भुकम्पको सानो…

Pin It