Search for:
Category

Lifestyle

Category

यदि हालको संकटमा नयाँ घरमा सर्न छ भने, कोभिड-१९ भाइरस फैलनवाट बच्न सावधानी अपनाउनुपर्दछ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी…

नेपालमा बिशेष गरी फोहोर ब्यबस्थापनको समस्या काठमाडौं, भक्तपुर्, पाटन, बिराटनगर, चितवन लगायत धेरै जनसङ्ख्या भएका शहरहरुमा देखिन्छ । नेपालमा आफूले…

Pin It